astrnieuwsheader

 

 unawe  EuSpSo.png

 Vallendesterren  Eurekashop be

 

Eerste resultaten van de Juno-missie bij Jupiter gepubliceerd

nieuws 39564In het wetenschappelijke tijdschrift Science berichten wetenschappers over de eerste resultaten van de Juno-missie bij Jupiter. Het is nog te vroeg voor eindconclusies, maar het begint erop te lijken dat de grote gasplaneet anders in elkaar zit dan tot nu toe werd vermoed. Op 27 augustus 2016 maakte de ruimtesonde Juno zijn eerste scheervlucht langs Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel. Sindsdien is dat nog vijf keer gebeurd, en er volgen er nog zeven. Doel hiervan is om meer te weten te komen over de atmosfeer, het magnetische veld en het inwendige van Jupiter.

Anders dan de ruimtesondes die Jupiter eerder hebben verkend, volgt Juno een baan die hem over beide polen van de planeet voert. De opnamen die hij daarbij heeft gemaakt, tonen een chaotisch tafereel van heldere ovale structuren. Dat zijn cyclonen die afmetingen tot 1400 kilometer kunnen bereiken. Van de karakteristieke bandenstructuur die de Jupiteratmosfeer op lagere breedten laat zien is rond de polen niets meer terug te vinden. Bij thermisch onderzoek van de Jupiteratmosfeer is ontdekt dat rond de evenaar ammoniak uit de diepte opwelt. Dat resulteert in een weersysteem dat overeenkomsten vertoont met de zogeheten Hadleycellen op aarde: de circulaties waarbij warme lucht bij de evenaar opstijgt en vervolgens richting noord- en zuidpool stroomt. Wat zich in het hart van Jupiter afspeelt is echter nog onduidelijk. Metingen van het zwaartekrachtveld van de planeet hebben tot nu toe geen uitsluitsel kunnen geven over de vraag of deze – zoals voorspeld – een vaste rotsachtige kern ter grootte van de aarde heeft. Sommige onderzoekers leiden uit de Juno-metingen af dat die kern veel groter is en niet scherp begrensd: hij zou geleidelijk overgaan in de hoger gelegen mantel van samengeperste waterstof. Over het magnetische veld van Jupiter kan al wel iets concreets worden gezegd: dat is ruwweg tien keer zo sterk als het aardmagnetische veld, en daarmee ook aanzienlijk sterker dan de bestaande modellen voor het inwendige van de planeet hadden voorspeld. Verder blijkt uit de eigenschappen van Jupiters magnetische veld dat de ‘dynamo’ die dit veld opwekt zich relatief dicht onder het ‘oppervlak’ van de planeet bevindt. (EE)

Meer informatie:

→ First results from Juno show cyclones and massive magnetism

Weersverwachting

Tweets over sterrenkunde

Contact

Stip Media

Louise de Colignystraat 15 

1814 JA Alkmaar

+3172 531 49 78

info@zenitonline.nl